Sunum (Present) Alanı

Future Classroom Lab’de öğrenciler, çalışmalarını sunmak, iletmek ve geri bildirim almak için bir dizi farklı araçlara ve becerilere ihtiyaç duyacaklardır. Öğrenci çalışmalarının sunumu ve dağıtımı, derslerin planlanmasında öğrencilerin çalışmalarına iletişimsel bir boyut ekleyebilmek için dikkate alınan bir faktördür. Etkileşimli sunular için tasarım ve düzen ile özel bir alan ayrılmış olması sonuçların paylaşımını, etkileşimi ve geri bildirimini destekler. Online yayın ve paylaşım ayrıca teşvik edicidir. Öğrencilerin online kaynakları kullanmaya alışmalarına yardımcı olduğu gibi eSafety ilkelerine aşina olmalarına da yardımcı olacaktır.

Sunum için anahtar noktalar:

  • Öğrenme için paylaşım ve iletişim: Sonuçların paylaşımı ilginç bir çalışma ürütmek kadar önemlidir. ICT hem yüz yüze hem de online etkileşimli ve cazip sunular yapmak için bir çok yol sunmaktadır.
  • Geniş dinleyiciler ile etkileşim: Sunum akranların ve öğretmenlerin geri dönüt verebildiği etkileşimli bir eylemdir. Fiziksel düzen bu süreci destekleyebilir.
  • Geri dönüt becerilerinin geliştirilmesi: Akran-görüşmeciler rolünde dinleyiciler aktif bir rol alırlar ve onlar yapıcı geri dönüt vermeyi öğrenirler. Sunular sadece öğretmen için veya öğretmene yönelik hazırlanmaz. Tüm sınıf veya geniş bir topluluk için hazırlanır.
  • Okul çalışmalarına eSafety’nin gömülmesi: İndirmeden ve yüklemeden önce öğrenciler online kaynakların kullanım sorumluluğu hakkında düşünmelidir. Kendileri içerik üreticisi olacaklarından dolayı öğrenciler online kaynakları kritik olarak değerlendirmeyi ve içerikleri paylaşmadan önce telif hakları ve izinlerine uyma gerekliliğini öğrenirler.

Faydalı araçlar:

  • Yeniden tasarlanabilir mobilyalar ile sunum alanı
  • Sunumun daha kaliteli olarak sunulması için sunum için ayrılmış HD projeksiyon/ekran
  • Online yayın araçları (blog, VLE, online paylaşım siteleri)