ARAŞTIRMA (INVESTIGATE) ALANI

Future Classroom Lab’de, öğrenciler kendilerini keşfetmek için teşvik edilirler; onlara pasif dinleyiciler olmaları yerine aktif katılımcı olmaları için fırsatlar verilir. Araştırma alanında, öğretmenler öğrencilerin kritik düşünme becerilerini geliştirmek için sorgulamaya dayalı ve proje tabanlı öğrenme fırsatları sunar. Bu konsepti esnek mobilyalar destekler ve fiziksel alanlar, grup çalışmaları, eş çalışmaları veya bireysel çalışmalar için çabucak yeniden tasarlanabilirler. Yeni teknolojiler zengin, çok yönlü ve gerçek hayat verileri sağlayarak araştırmalara katkı sağlarlar.

Araştırma için anahtar noktalar:

 • Kritik düşünme becerilerinin geliştirilmesi: Öğrenciler kaliteli kaynakları nasıl bulacaklarını ve bilgiyi nasıl yöneteceklerini öğrenirler.
 • Problem çözme becerisinin geliştirilmesi: Öğrenciler çözmek için bir amaca ve zorluğa sahiptir. Zorluk – sorun öğrenci tarafından belirlenir ve bu öğrencilerin güçlerini, potansiyellerini, önceliklerini görmek üzerine kurulur.
 • Öğrenenler aktif araştırmacılar olur: Çeşitli medyalar (metin tabanlı, video, ses, görsel, deney sonuçları, sayılar vb.) arasında araştırma yapmak sınıf etkinliklerinin temelidir. Sorgulama gözlemleyerek, bilimsel deneyler yürüterek, anketler düzenleyerek, robotlar kullanılarak vs. geliştirilir.
 • Müfredatlar arası projelerin teşvik edilmesi: Disiplinler arası öğrenme öğrenenlerin analiz etmesine ve bir şeyi çoklu bakış açısı ile anlamasına yardımcı olur.
 • Keşfederek öğrenme: Öğrenciler modüller oluşturabilir, fikirleri test edebilir ve sonuçları değerlendirebilirler. Teknoloji öğrenenlere yaparak-yaşayarak öğrenmeleri için birçok farklı yol sunar.
 • Dış dünya ile bağlantı kurmak: Okul konularının yapay sınırları içinde çalışmak yerine, öğretmenler ve öğrenciler gerçek yaşam zorluklarını ve araştırma verilerini seçerler.

Faydalı araçlar:

 • Veri Logları
 • Robotlar
 • Mikroskoplar
 • Online Laboratuvarlar
 • 3D Modeller