Üretim (Create) Alanı

Future Classroom Lab öğrencilerin planlamalarına, tasarımlarına ve kendi çalışmalarını üretmelerine izin verir. Üretim alanında bilginin basit tekrarı yeterli değildir, öğrenciler gerçek bilginin inşası etkinlikleri ile çalışırlar. Yorumlama, analiz, grup çalışmaları ve değerlendirme Üretim sürecinin önemli parçalarıdır.

Üretim için anahtar noktalar:

 • Yaparak öğrenme: Öğrenenler kendi içeriklerini üretmede ve yapmada aktif olarak yer alırlar. Bunlar öğrenenlerin hayal güçlerini geliştirmelerine ve yenilik üretmelerine izin veren etkenliklerdir.
 • İlgi çekici teknoloji kullanımı: ICT tasarım öğrenci tarafında oluşturulan içeriği yaymak için birçok yol sunmaktadır.
 • Öğrenenlerin ince yeteneklerinin gelişimi: Sunum, planlama ve takım çalışması dahil proje tabanlı çalışmalar ile öğrencilerin ince becerilerinin geliştirilmesi
 • Öğrencilere kendi öğrenmeleri üzerinde bağımsızlık ve sahiplik verilmesi: Görevler ile öğrencilerin katılımını arttırmak ve kişisel sorumluluk duygularını desteklemeye yardımcı olmak.
 • Gerçek yaşam için üretmek: Öğrencilerin sosyal girişimcilikleri, okul veya yerel toplum refahını arttırmaya yönelik projeler başlatmaları ve uygulamalarıyla desteklenebilir.
 • Öğrenci çalışmalarının gösterimi: Öğrenciler zamanla kendi öğrenme portfolyalarını oluşturabilirler ve bu da farklı disiplinler arasında bağlantı kurmalarını ve gerçek yaşam içeriklerini sınıf çalışması olarak sunmalarını sağlayabilir.

Faydalı araçlar:

 • Chroma key
 • Yüksek çözünürlüklü kamera
 • Dijital kamera (cep boyu)
 • Flip kamera
 • Video düzenleme yazılımı
 • Ses kayıt cihazları
 • Podcast yazılımı
 • Animasyon yazılımı
 • Streaming yazılımı