İşbirliği (Exchange) Alanı

Future Classroom Lab öğrenme alanlarında başkaları ile işbirliği içinde çalışmak çok önemlidir. Araştırma, üretim ve sunum çalışmaları boyunca takım çalışmaları gerçekleştirilir. İşbirliğinin kalitesini grup içindeki aidiyet duygusu, sorumluluk paylaşımı ve karar verme süreci belirler. ICT iletişimin ve işbirliğinin zengin yollarını oluşturmada yardımcı olur. 21. Yüzyıl sınıflarında işbirliği yüz yüze ve eşzamanlı iletişim ile sınırlı değildir. Ayrıca online ve senkron olmayan görüşmeler de gerçekleşebilir.

İşbirliği için anahtar noktalar:

  • Akranlar arası iş birliği: İletişim kurmayı ve başkaları ile çalışmayı öğrenmek bir çocuğun öğrenebileceği muhtemel en önemli becerilerdir. Okul genelinde genişletilirse öğrencilerin sosyal sorumluluk duygularını güçlendirebilir.
  • Daha iyiyi dahil etmek için takım çalışmaları: Bir grup içinde çalışmak çocuklara farklı öğrenenler arasında yer almayı öğretir.
  • Oyunla öğrenme: Oyun bütün çocuklar için ortaktır. Dijital oyunlar ve simülasyonlar öğrenmeyi daha ilgi çekici hale getirmek için kullanılabilir.
  • Online işbirliği: İşbirliği, online öğrenme ortamları ve sosyal ağların denetimli kullanımları ile okul sonrası görevlere doğru genişletilebilir.
  • Fikirlerin uçmasına izin ver: Beyin fırtınası öğrencilerin doğal yaratıcılıklarını ve hayal güçlerini kullanmalarına izin veren harika bir grup etkinliğidir.

Faydalı araçlar:

  • İnteraktif tahta
  • Projektör ile işbirlikçi masalar
  • Zihin haritalama yazılımları
  • Beyin fırtınası tahtası / duvarı