FCL & IRIS Connect’in Dijital Platformların Öğretmen Eğitimindeki Etkisi Webinarı

Tüm eğitimcileri, 22 Haziran saat 18’de, FCL ve IRIS Connect’in düzenlediği dijital platformların öğretmen eğitimindeki etkisine odaklanan, Tartu Üniversitesi’nden Anni Küüsvek’in webinarına davet ediyoruz. Küüsvek webinarda, IRIS Connect’in öğretmen eğitimi programlarında nasıl uygulandığını, bunun öğretmenler tarafından nasıl karşılandığını ve geri bildirim ve öğretim teknikleri üzerindeki etkilerini anlatacaktır. Erişim için: https://fcl.eun.org/news/details?articleId=6211708

Future Classroom Lab and IRIS Connect invite you to join them on 22 June, 17h CET for a webinar with a focus on the impact of digital platforms in teacher education, presented by Anni Küüsvek of the University of Tartu. The speaker will show how IRIS Connect has been implemented across their teacher education programmes, how it has been received by the teachers and the significant impact it has made on their feedback and teaching techniques.

Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü Eğitim Teknolojileri Geliştirme ve Projeler Daire Başkanlığı Öğretmen Görevlendirme İlanı

Millî Eğitim Bakanlığı Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü Eğitim Teknolojileri Geliştirme ve Projeler Daire Başkanlığı – Uluslararası Araştırmalar ve Projeler Koordinatörlüğü’nde aşağıda belirtilen görev tanımı kapsamında tam zamanlı öğretmen görevlendirmesi yapılacaktır. Genel başvuru şartları ve görev tanımı doğrultusunda başvuruda bulunmak isteyen adayların özgeçmişlerini ve niyet mektuplarını fclturkiye@gmail.com adresine 11 Mayıs 2021 tarihine kadar göndermeleri gereklidir. Görevlendirme MEB Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğüne yapılacak olup görev yeri Ankara olacaktır.

Uygunluk kriterini sağlayan öğretmenlerimizle 17-21 Mayıs 2021 tarihleri arasında görüşmeler gerçekleştirilecektir.

Genel Başvuru Şartları:

 1. Bakanlık kadrosunda en az dört yıllık hizmeti bulunmak,
 2. Okul ve kurumlarda yönetici pozisyonunda olmamak,
 3.  İl dışı veya yurt dışı görevlere çıkılmasında herhangi bir seyahat engel durumu bulunmamak,
 4.  Görevlendirmelerin öncelikle il içinden yapılması sebebiyle tercihen Ankara ilinde ikamet ediyor olmak. İl dışından yapılan başvuruların uygun değerlendirilerek görevlendirme yapılması durumunda ise Ankara’da ikamet edilmesinde bir engeli bulunmamak,
 5. Ankara ilinde görev yapan öğretmenler için, merkez ilçeler ya da il merkezine bağlı eğitim-öğretim kurumlarında görev yapıyor olmak (merkeze bağlı olmayan ilçelerde görev yapıyor olmamak),
 6. İleri düzeyde İngilizce yeterliliği olmak ve belgelendirmek,
 7. Uluslararası projelerinin yürütülmesinde deneyimli olmak ve belgelendirmek,
 8. MS Office ve proje yönetim araçlarına hâkim olmak,
 9.  Dokümantasyon ve planlama yeteneği yüksek, ekip çalışmasına yatkın, insan ilişkilerinde güçlü, planlama ve zaman yönetimi konusunda becerikli, yaratıcı, araştırmacı, detaycı ve dijital teknolojiler alanındaki yenilikleri takip eden, enerjisi yüksek ve parçası olduğu ekibin de enerjisini yükseltebilecek nitelikte olmak,
 10.  Yoğun iş temposuna uyum sağlayabilmek,
 11. Görevlendirme onayları birer yıllık (her takvim yılının son gününe kadar) periyotlar halinde alınmakta olup görevlendirme uzatmaları Genel Müdürlüğümüzce çalışma performansı ve yararlılıklar değerlendirilerek yapılacaktır.

Ek Ders Ücretleri:

Görevlendirilecek öğretmenler ise haftalık 18 saat ek ders ücreti alabileceklerdir.

Bu kapsamda Eğitim Teknolojileri Geliştirme ve Projeler Daire Başkanlığı Uluslararası Araştırmalar ve Projeler Koordinatörlüğünde görev yapmak üzere 3 öğretmen görevlendirilecektir. İngilizce ve Bilişim Teknolojileri Öğretmeni öncelikli tercih sebebi olmakla birlikte olup bilgisayar kullanımı ve yabancı dil yeterliliği sağlandığı takdirde farklı branşlardan da öğretmen görevlendirilebilecektir.

Görevlendirilecek İngilizce öğretmeni ve yabancı dil yeterliliği olan öğretmenlerden beklenen çalışmalar şunlardır;

 1. AB projelerinin ve uluslararası diğer çalışma ve projelerin planlama, dokümantasyon, sunum, raporlama çalışmalarını yapmak, bu çalışmalara ilişkin işlerde koordinatörlükte sorumlu diğer personelle ve ilgili diğer birimlerle iş birliği içinde çalışmak,
 2. Proje faaliyetlerinin ulusal ve uluslararası düzeyde uygulama planlarını takip etmek,
 3. Proje çıktılarının geliştirilmesi ve proje zaman çizelgesine göre takibinin sağlanmasında gerekli çalışmaları yapmak,
 4. Proje çıktılarının yaygınlaştırılması ve uygulanması, Ulusal ve uluslararası çalışmaların raporlanması, Projelerin teknik dokümantasyonlarının oluşturulmasına ilişkin çalışmalarda görev almak,
 5. Projelerin geliştirme, pilotlama test ve uygulama aşamalarının takibinde aktif rol oynamak.
 6. STEAM eğitimi ve yenilikçi pedagojiler ile ilgili çalışmalarda yeterlik sahibi olmak.

 

Görevlendirilecek Bilgisayar ve Bilişim Teknolojileri öğretmeni ve bilgisayar yeterliliği olan öğretmenlerden beklenen çalışmalar şunlardır;

 1. Proje çıktılarının geliştirilmesi ve proje zaman çizelgesine göre takibinin sağlanmasında gerekli çalışmaları yapmak,
 2. Projelerin geliştirme, pilotlama test ve uygulama aşamalarının takibinde aktif rol oynamak.
 3. Bilgisayar donanım ve yazılım teknolojilerine hâkim, bu konuda yenilikleri takip edecek, çözüm ve öneri sunabilecek yeterlikte olmak,
 4. MS Office uygulamalarını iyi derecede kullanabilmek,
 5. Moodle kullanımı konusunda bilgi ve yeterlik sahibi olmak,
 6. STEAM eğitimi ve kodlama ile ilgili çalışmalarda yeterlik sahibi olmak.

Yenilikçi Sınıflarda Eğitim için Metodolojik Çerçeve

MEB-YEĞİTEK koordinatörlüğünde yürütülen Designing Future Innovative Learning Spaces- Design FILS (Geleceğin Yenilikçi Öğrenme Alanlarını Tasarlama) projesinin amacı esnek öğrenme alanlarında teknoloji, yenilikçi pedagoji, disiplinlerarası öğrenme senaryoları konularında öğretmenlerin mesleki gelişimlerine AB düzeyinde katkıda bulunmaktır.

Proje ortaklarımızdan Avrupa Okul Ağı’nın geliştirme sürecinde sorumlu olduğu projenin ilk çıktısı “Yenilikçi Sınıflarda Eğitim için Metodolojik Çerçeve” buradan erişilebilir. Belge, Geleceğin Yenilikçi Öğrenme Alanlarını Tasarlama Projesi için teorik ve metodolojik bir altyapı oluşturmayı amaçlamaktadır.

Mevcut öğretim uygulamaları birçok öğretmenin;

– daha az klişe,

– kişiselleştirilmiş, öğrenci merkezli ve aktif öğrenmeyi destekleyen,

– gelecekteki becerileri geliştirmeyi hedefleyen farklı bir pedagojik yaklaşıma geçmek istediğini göstermektedir.

Multidisipliner bir ekibi (öğretmenler, öğretmen eğiticileri, mimarlar) bir araya getiren yayın, yenilikçi teknoloji ile geliştirilmiş pedagojileri etkinleştirmek için öğrenme alanlarının nasıl geliştirileceğini ve uyarlanacağını araştıran alandaki son literatürden yararlanıyor.

Teorik ve metodolojik çerçeve, 21. yüzyıl öğrenme alanını oluşturmaya yönelik üç temel unsura dayanmaktadır:

 1. Öğrenme Alanı Tasarımı
 2. Pedagoji
 3. Teknoloji

Bu çalışmada, aktif öğrenmeyi uygulamaya geçirmek için farklı değişkenler araştırılmıştır. Öğrenme alanının fiziksel tasarımı ve eğitim teknolojisinin kullanımı, aktif öğrenme pedagojisini destekleyen kritik bileşenlerdir.

>> Yenilikçi Sınıflarda Eğitim için Metodolojik Çerçeve’yi okumak için tıklayınız.

Almanca metin için tıklayınız.

İngilizce metin için tıklayınız.

İspanyolca metin için tıklayınız.

Portekizce metin için tıklayınız.

Çekce devam ediyor.

> Design FILS projesi hakkında daha fazla bilgi almak için tıklayınız.

 

Bu yayın, 2019-1-TR01-KA201-076567 numaralı hibe sözleşmesi kapsamında Avrupa Birliği Erasmus + KA2 – Yenilik ve iyi uygulamaların değişimi için işbirliği tarafından finanse edilen Designing Future Innovative Learning Spaces- Design FILS (Geleceğin Yenilikçi Öğrenme Alanlarını Tasarlama) projesinin bir parçasıdır. Türkiye Millî Eğitim Bakanlığı, Avrupa Okul Ağı, Universidade de Lisboa, FLL Wien, Hacettepe Üniversitesi, Centro Autonómico de Formación e Innovación ve Zakladni skola Dr. Edvarda Benese’nin ortak çalışmasının sonucudur.

FCL Projesi ve Canva Eğitimi

FCL Projesi ve Canva Eğitimi 2 Nisan 2021 saat 16.00’da! 

Yaklaşık bir saat sürecek olan toplantıya katılım için 2 Nisan 2021 saat 12.00’a kadar kayıt olunmalıdır. Kayıt olan tüm katılımcılara toplantı gününde giriş bilgileri eposta ile iletilecektir. Kayıtların halihazırda Canva hesabı olan epostalarla yapılması durumunda katılım sağlayan öğretmenlerimize Canva Edu lisansı verilecektir.

Kayıt linki: https://forms.office.com/r/HjwuE9qSZu

 

 

Öğrenme Senaryoları Yazma Rehberi

FCL Geleceğin Sınıfını Tasarlama projesi öğrenmeye ve öğretmeye 21. yüzyıl becerilerini dahil ederek eğitimde teknolojiyi entegre etmeyi, değişen pedagojik uygulamaları desteklemeyi ve öğrenme alanlarının yeniden düzenlenmesini sağlamayı amaçlamaktadır.

FCL projesi kapsamında öğrenme senaryoları, okulların değişmesine ve toplumdaki, eğitimdeki, teknolojideki trendlere aktif bir şekilde yanıt vermesine yardımcı olmak için tasarlanmış hikayesel anlatıma sahip gelişim yol haritalarıdır.

FCL Türkiye Ekibi olarak, Pedagoji çalışma grubunun gayretiyle sizlere rehberlik edecek öğrenme senaryolarını geliştirdik. Bu senaryoların siz değerli öğretmenlerimize ilham vermesini ve yol göstermesini diliyoruz.

Bu çalışma kapsamında, FCL Türkiye Ekibi olarak Elçimiz Adil Tuğyan’la birlikte sizlere rehberlik edecek bir doküman hazırladık. Geleceğin sınıfında yenilikçi uygulamalar gerçekleştirmek amacıyla “FCL Öğrenme Senaryoları Yazma Rehberi”ni inceleyebilir ve siz de kendi senaryolarınızı oluşturabilirsiniz.

Geleceğin Sınıflarında Kilit Beceriler

Dr. İpek Saralar-Aras, Milli Eğitim Uzmanı, MEB-FCL Türkiye Ekibi

Sümeyye Hatice Eral, Milli Eğitim Uzmanı, MEB-FCL Türkiye Ekibi

Özet: Bu makale, geleceğin sınıflarında yapılan öğrenmenin Avrupa Komisyonu’nun kilit becerileri ile ilişkisini aktarmaktadır. Makale, kilit becerileri Avrupa Komisyonu’nun (2019a) hazırladığı “Key Competences for Lifelong Learning” (Yaşam Boyu Öğrenme için Kilit Beceriler) belgesini referans alarak anlatmakta ve sonrasında da bu becerileri Future Classroom Lab’da (FCL) yer alan etkinlikler ile ilişkilendirmektedir. FCL’deki esnek öğrenme alanlarının, Avrupa Komisyonu’nun yayınladığı beceriler ile doğrudan ilişkili gözükmektedir.

Giriş

Günümüzde bilim ve teknoloji hızla gelişmektedir. Gelişen bilim ve teknolojilerle değişen çağa ayak uydurmak tüm bireyler için önemli hale gelmiştir. Dünyadaki hızlı değişimlere ayak uydurabilen bireylerin yetişmesi içinse kilit becerilerin kazandırılması genel olarak hem gerekli hem de önemlidir (Turiman, Omar, Davud ve Osman, 2012). Çünkü, böylelikle, öğrencilerin bilim ve teknoloji çağında başarılı bireyler olabilmesi hedeflenmektedir. Değişen çağ, bilimdeki yenilikler ve teknolojideki ilerlemeler öğrencilerin ihtiyaç duyduğu becerilerin değişmesine, hatta çoğu becerinin yeniden tanımlanmasına sebep olmuştur (Wilmarth, 2010). Kilit becerilerin tanımlanması üzerine birçok araştırma yapılmış, rapor yayınlanmıştır (örn., Ananiadou & Claro, 2009; Bybee, 2009).

Kilit Beceriler

Geleceğin Sınıfını Tasarlama (Future Classroom Lab) Projesi’nin öğrenme alanlarında kullanılan pedagoji ve teknolojilerin Avrupa Komisyonu’nun kilit becerileri ile ilişkisini de görmek mümkündür. Öncelikle kilit becerilerle ilgili web sitesinde verilen genel bilgi incelenebilir (European Commission Education and Training, 2019b): Avrupa Komisyonu, Mayıs 2018’de hayat boyu öğrenme için temel yeterliliklere (kilit becerilere) ilişkin bir tavsiye kabul etti. Tavsiye, kişisel gelişim, sağlıklı ve sürdürülebilir bir yaşam tarzı, istihdam edilebilirlik, aktif vatandaşlık ve sosyal içerme kapsamında bireyler için gerekli olan sekiz temel yeterliliği tanımlamaktadır. Tavsiye, eğitim ve öğretim paydaşları için referans bir araçtır. Bugünlerde ve gelecekte ihtiyaç duyulan yeterliklerin ortak bir anlayışını oluşturur. Referans çerçevesi olarak görebileceğimiz bu tavsiye, yenilikçi öğrenme yaklaşımları, değerlendirme yöntemleri veya eğitim personeline destek yoluyla yeterlilik gelişimini teşvik etmenin başarılı yollarını sunmaktadır. Bu çerçeveye göre, tüm öğrenciler tam potansiyellerine ulaşmalıdır. Çerçeve, farklı ihtiyaçlarını karşılamak için Üye Devletleri şunları yapmaya teşvik etmektedir:

Kaliteli erken çocukluk eğitimi ve bakımı sağlamak,

Okul eğitimini iyileştirmek ve mükemmel öğretimi sağlamak,

İlk ve sürekli mesleki eğitim ve öğretimi daha da geliştirmek ve

Yüksek öğretimi modernleştirmek.

Peki, nedir bu kilit beceriler? Temel yeterlikler olarak da isimlendirilen kilit becerileri şu şekilde sıralamak mümkündür (European Commission Education and Training, 2019a). Yeterliklerin tanımları Avrupa Komisyonu’nun (2019b) “Key competences for lifelong learning” yayınından çevrilerek adapte edilmiştir:

Okur yazarlık yeterliği, başkalarıyla uygun ve yaratıcı bir şekilde etkili bir şekilde iletişim kurma ve bağlantı kurma yeteneğini ifade eder. Okuryazarlık, disiplinler ve bağlamlarda görsel, sesli / işitsel ve dijital materyalleri kullanarak hem sözlü hem de yazılı olarak kavramları, duyguları, gerçekleri ve fikirleri tanımlama, anlama, ifade etme, oluşturma ve yorumlama becerisidir.

Çok dillilik yeterliği, iletişim için farklı dilleri uygun ve etkili bir şekilde kullanma yeteneğini tanımlar. Okuryazarlığın ana beceri boyutlarını geniş bir şekilde paylaşır: kavramları, düşünceleri, duyguları, gerçekleri ve fikirleri hem sözlü hem de yazılı biçimde (dinleme, konuşma, okuma ve yazma) uygun bir aralıkta anlama, ifade etme ve yorumlama becerisine dayanır.

Matematik ve Fen Bilimleri, Teknoloji ve Mühendislik becerileri, günlük durumlarda bir dizi problemi çözmek için matematiksel, bilimsel, teknoloji ve mühendislik destekli düşünme ve uygulama becerilerini tanımlar. Her bir beceri tek tek şöyle açıklanabilir: Matematiksel yeterlik, günlük durumlarda bir dizi problemi çözmek için matematiksel düşünme ve iç görü geliştirme ve uygulama becerisidir. Sağlam bir aritmetik ustalığı üzerine inşa edilen vurgu, süreç ve faaliyetin yanı sıra bilgi üzerinedir. Matematiksel yeterlilik, farklı derecelerde, matematiksel düşünce ve sunum modlarını (formüller, modeller, yapılar, grafikler, çizelgeler) kullanma becerisi ve istekliliğini içerir. Bilimdeki yeterlik, soruları belirlemek ve kanıta dayalı sonuçlar çıkarmak için gözlem ve deney de dahil olmak üzere kullanılan bilgi ve metodolojiden yararlanarak doğal dünyayı açıklama yeteneği ve istekliliği anlamına gelir. Teknoloji ve mühendislikteki yeterlikler, algılanan insan istekleri veya ihtiyaçlarına yanıt olarak bu bilgi ve metodolojinin uygulamalarıdır. Bilim, teknoloji ve mühendislikte yeterlik, bireysel bir vatandaş olarak insan faaliyetlerinin ve sorumluluğunun neden olduğu değişikliklerin anlaşılmasını içerir.

Dijital ve teknoloji tabanlı yeterlikler, öğrenme, işte ve topluma katılım için dijital teknolojilerin kendinden emin, eleştirel ve sorumlu kullanımını ve bunlarla etkileşimi içerir. Dijital yeterlik; bilgi ve veri okuryazarlığı, iletişim ve iş birliği, medya okuryazarlığı, dijital içerik oluşturma (programlama dahil), güvenlik (dijital refah ve siber güvenlikle ilgili yeterlilikler dahil), fikri mülkiyetle ilgili sorular, problem çözme ve eleştirel düşünmeyi içerir.

Kişiler arası beceriler ve yeni yeterlikleri kazanma becerisi, kişisel, sosyal ve öğrenme yeterliğini öğrenme, kişinin kendisi üzerine düşünme, zamanı ve bilgiyi etkin bir şekilde yönetme, başkalarıyla yapıcı bir şekilde çalışma, dirençli kalma ve kendi öğrenimini ve kariyerini yönetme becerisidir. Belirsizlik ve karmaşıklıkla başa çıkma, öğrenmeyi öğrenme, kişinin fiziksel ve duygusal sağlığını destekleme, fiziksel ve zihinsel sağlığı sürdürme ve sağlık bilincine sahip, geleceğe yönelik bir yaşam sürdürme, empati kurma ve yönetme becerilerini içerir.

Aktif vatandaşlık yeterliği, sosyal, ekonomik ve hukuki kavram ve yapıların yanı sıra küresel gelişmeler ve sürdürülebilirlik anlayışına dayalı olarak sorumlu vatandaşlar olarak hareket etme ve sivil ve sosyal hayata tam olarak katılma becerisidir.

Girişimcilik yeterliği, fırsatlar ve fikirler üzerinde hareket etme ve bunları başkaları için değerlere dönüştürme kapasitesini ifade eder. Kültürel, sosyal veya finansal değeri olan projeleri planlamak ve yönetmek için yaratıcılık, eleştirel düşünme ve problem çözme, inisiyatif alma ve azim ve iş birliği içinde çalışma yeteneği üzerine kurulmuştur.

Kültürel farkındalık ve ifade etme yeterliği, fikirlerin ve anlamın farklı kültürlerde ve bir dizi sanat ve diğer kültürel biçimler aracılığıyla yaratıcı bir şekilde nasıl ifade edildiğini ve iletildiğini anlamayı ve bunlara saygı duymayı içerir. Çeşitli şekillerde ve bağlamlarda kişinin kendi fikirlerini ve toplumdaki yeri veya rolünü anlamaya, geliştirmeye ve ifade etmeye dahil olmayı içerir.

FCL Sınıflarında Kilit Beceriler Nasıl Kullanılabilir?

Bu bölümde, Geleceğin Sınıflarında kilit becerilerin nasıl kullanılabileceği ile ilgili tavsiyeler verilmekte, açıklamalar yapılmaktadır.

Araştırma Alanı

Sorgulamaya dayalı öğrenmenin temele alındığı araştırma alanında, öğrenciler teknolojiyi etkin olarak kullanarak aktif araştırmacı rolünde problem çözme becerilerini geliştirmektedir. Bu alanda, tanımlanan bir problemin çözümünü tanımlama, çözüm aşamalarını belirleme ve çözümün günlük yaşamda karşılığını bulmak üzere eleştirel düşünme becerilerini geliştirmek esastır. Araştırma alanında yer alan eğitim öğretim faaliyetleri, kilit yeterliklerden okuryazarlık, matematik, fen, teknoloji ve mühendislik yeterlikleri, dijital yeterlikler, girişimcilik yeterliklerinin geliştirilmesini desteklemektedir.

Üretim Alanı

Üretim alanında, öğrencilerin bir ürün, model, öğrenme çıktısı geliştirmelerine yönelik üretim faaliyetleri yer almaktadır. Araştırma alanında tanımlanan problemin çözümünü desteklemekle beraber üretim alanında öğrencinin teknolojiyi veya materyalleri kullanarak gerçek yaşam için uygulama ve üretim yapmaları sağlanmaktadır. Tüm kilit becerilerin harmanlandığı bu alanda, temelde dijital beceriler, girişimcilik, okuryazarlık ve FeTeMM yeterliklerinin merkezde olduğu öğrenme etkinlikleri gerçekleşmektedir.

İş Birliği Alanı

Kişilerarası iletişimin ve ekip çalışmasının merkezde olduğu iş birliği alanında, öğrenciler araştırma sürecinin planlanması, uygulama ve üretim çalışmalarının gerçekleşmesi gibi bir çok faaliyeti gerçekleştirmektedir. İş birliği alanında, akran öğrenmesi ve dayanışması ile öğrenciler yalnız kendi öğrenmelerinin sorumluluğunu değil, grubun sorumluluğunu alarak zengin bir öğrenme deneyimi elde ederler. İş birliği alanında gerçekleşen öğrenme etkinlikleri, öğrencilerin kilit becerilerden kişisel, sosyal ve öğrenmenin sorumluluğunu alma yeterliği ile vatandaşlık yeterliklerinin gelişmesini destekler.

Sunum Alanı

Öğrencilerin araştırma, uygulama ve üretim faaliyetleri sonucunda süreci ve geliştirdikleri çıktıları akranlarıyla paylaştıkları sunum alanı, kişiler arası iletişimin yoğun olduğu bir alandır. Bu alanda öğrenciler, öğrenme deneyimleri ile ilgili çalışmalarını sunarak etkileşimi, iletişimi ve bir dinleyici kitlesi ile diyalogun sürdürülmesi için oldukça kritik becerileri kapsar. Sunum alanında gerçekleşen etkinlikler, öğrencilerin başta kişilerarası yeterliklerinin güçlendirilmesi ile aktif vatandaşlık, dijital yeterlikler ve kültürel farkındalık yeterliklerinin geliştirilmesine önemli ölçüde katkı sağlamaktadır.

Etkileşim Alanı

Geleneksel öğrenme sürecinde yer alan öğrenmeyi destekleyici yöntemlerden soru-cevap ve tartışma tekniğinin yoğun olarak kullanıldığı etkileşim alanında öğretmen ve öğrenci arasında yoğun bir diyalog gerçekleşmektedir. Soru-cevap ve tartışma etkinlikleri ise teknoloji destekli uygulamalarla zenginleşmektedir. Etkileşim alanında gerçekleşen bu öğrenme etkinlikleri, “denetimden iletişime” derin öğrenmeyi desteklemektedir. Bu alanda yapılan eğitim-öğretim etkinlikleri, kilit becerilerden başta kişilerarası iletişim, dijital yeterlikler ve okuryazarlık yeterliklerinin geliştirilmesine katkı sağlamaktadır.

Geliştirme Alanı

Geliştirme alanı, yaşam boyu öğrenmenin sınıf içerisine dahil edilmesini destekleyen bir öğrenme alanı olarak tüm kilit yeterliklerin geliştirilmesine katkı sağlamaktadır. Öğrencilerin eksik öğrenmelerini tamamladığı, bireysel çalışmaların ön planda olduğu, yeni öğrenme deneyimlerini kişisel olarak gerçekleştirdiği bir alan olarak yer almaktadır. Geliştirme alanında yer alan öğrenme faaliyetleri, öğrencilerin hayat boyu gerekli 8 ana kilit yeterliklerin kazandırılmasını desteklemektedir.

Sonuçlar

Sonuç olarak, kilit beceriler günümüzde edinilmesi gereken beceriler arasındadır. Öğrencilerin tamamı hem okullarında hem de yaşamlarında kullanabilmek için temel yeterlikleri, yani okur yazarlık, çok dillilik, matematik, fen bilimleri, teknoloji ve mühendislik, dijital, kişisel ve sosyal ve öğrenmeyi öğrenme, vatandaşlık, girişimcilik ve kültürel farkındalık ve ifade etme yeterliğini edinmesi gerekmektedir. Bunun için öğretmenlerin takip edebileceği yollardan biri de halihazırda var olan kendi FCL sınıflarında bu becerilerin kazanımını kapsayan senaryolar üretmek olabilir. Aşağıda her yeterliğin FCL sınıflarında kullanılması ile ilgili sonuçlar açıklanmıştır.

 

Okur yazarlık yeterliği

İngiltere, Galler gibi pek çok ülkede ana sınıfından itibaren kazandırılmaya çalışan okur yazarlık yeterliği, ülkemizde ana sınıfında sayılarla başlasa da temel olarak ilkokul birinci sınıfta yerini almıştır. Sınıf öğretmenlerimiz hazırladıkları FCL senaryoları ile tüm FCL öğrenme alanlarında okur yazarlık yeterliğini kazandırmaya yönelik pedagojik çalışmalar yer almaktadır (bkz., Millî Eğitim Bakanlığı [MEB], 2020).

Çok dillilik yeterliği

Pek çok ortaokulda İngilizce ile başlayan yabancı dil eğitimi, birçok lisede Almanca ya da Fransızca da dahil edilerek iki dilde devam etmektedir. Bu dersler kapsamında hazırlanan FCL senaryolarıyla çok dillilik yeterliği müfredat kapsamında arttırılabilir.

Matematiksel yeterlik ve Fen Bilimleri, Teknoloji ve Mühendislik’te yeterlik

Matematiksel yeterlik ve Fen Bilimleri, Teknoloji ve Mühendislik’te yeterlik maddesi, FeTeMM’in tüm alanlarını içermektedir ve FCL sınıflarında yapılan çok disiplinli projelerle desteklenebilir. Bu projelerde öğrenciler, belli konular üzerinde (örneğin, Fen Bilimleri alanında suyun kaynaması üzerine) teknoloji yardımı ile araştırma yapar, deneylerle mühendislik becerilerini kullanarak araştırma bulgularını onaylar ve tüm bu deneyler kapsamında kullandığı matematiksel hesaplarla da çözüme ulaşır.

Dijital yeterlik

Öğrencilerin dijital yeterlikleri FCL sınıflarında kullanılan teknolojilerin kullanımının öğrenilmesinden, yaptıkları araştırmalarda ve sonrasında sunumda kullanacakları platformun seçimine kadar birçok öğe ile arttırılmaktadır. Örneğin, yeşil perde kullanımı, aslında öğrencilerin aşina olduğu bir beceri değildir ancak bir süre sonra bu alanda yeterlik kazanan öğrenciler başarılı projeler ortaya çıkarmaktadır.

Kişisel ve sosyal yeterlik ve öğrenmeyi öğrenme yeterliği

FCL sınıflarında birçok farklı derste, özellikle de FCL sunum alanını düşündüğümüzde, öğrenciler, yaptıkları araştırmaları sunma, sınıf arkadaşlarından ve öğretmenlerinden geri dönüt alma fırsatını yakalar. Böylelikle sosyal bir öğrenme ortamı sağlanır. Ayrıca sunulacak çalışmaların tamamı grupla yapılmak zorunda da değildir. Öğrenciler bireysel olarak çalışmalarını yapabilir, bu çalışmalarda kendi öğrenmelerini takip edebilir, öğrenmeyi öğrenme yeterliğine ulaşabilirler.

Vatandaşlık yeterliği

FCL sınıflarındaki senaryolar birçok konuya yönelik hazırlanabilmektedir. Bu senaryoların temaları, vatandaşlık becerilerine, sosyal ve toplumsal konulara odaklanabilir, bu sayede hem müfredat devam ederken hem de öğrenciler vatandaşlık yeterlikleri kazanabilirler. Örnek temalar, çevre koruma bilinci ve oy kullanma hakkı olabilir.

Girişimcilik yeterliği

FCL sınıflarında yapılan projeler girişimciliğe örnek olabilir. Bunun yanında, öğrenciler gruplara ayrılabilir ve hem sınıf bazında hem de okul bazında yarışmalar düzenlenebilir. Öğretmenler kendi FCL sınıflarında ya da okul çapında düzenleyebileceği yarışmalara katılmak için teşvik edebilirler.

Kültürel farkındalık ve ifade etme yeterliği

Kültürel farkındalık, FCL sınıflarında geliştirilen sınıf içi etkinliklerle sağlanabilir. Kültürlerarası iletişim etkinlikleri genel olarak bireylerin kültürel farkındalığı ve duyarlılığı ile ilgili tasarlanır. Öğretmenler, hazırlayacakları bu etkinliklerde öğrencilerin buldukları bilgiler ışığında, ifade yeterliklerini de arttırarak kendilerini kültürlerarası duyarlılık konusunda geliştirmelerini sağlayabilir. Farklı kültürlerin alışkanlıkları ile ilgili sınıf gruplara ayrılıp her grup bir ülkenin kültürü ile ilgili araştırma yapabilir. Sonrasında ise bulgularını bir ürün haline getirip poster, sunum vb. şekilde sunabilirler.

Kaynaklar

Ananiadou, K., & Claro, M. (2009). 21st-century skills and competences for new millennium learners in OECD countries (Sy 41; OECD Education Working Papers). OECD Publishing.

Bybee, R. W. (2009). The BSCS 5E instructional model and 21st-century skills. BSCS.

Carer Smart. (2020). Key competencies. [Photo]. 26.11.2020 tarihinde https://careersmart.org.uk/your-career/selling-your-skills/list-key-competencies bağlantısından alınmıştır.

European Commission of Education and Training. (2019a). Key Competences for Lifelong Learning. DOI: 10.2766/291008

European Commission of Education and Training. (2019, Temmuz 8). Key competences for lifelong learning. [Website]. Publications Office of the European Union. http://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/297a33c8-a1f3-11e9-9d01-01aa75ed71a1/language-en

Millî Eğitim Bakanlığı [MEB]. (2020). FCL Öğrenme Alanlarında STEAM Eğitimi. Millî Eğitim Bakanlığı -Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü, Ankara, Türkiye. 19.11.2020 tarihinde http://fclturkiye.eba.gov.tr/2020/09/21/fcl-ogrenme-alanlarinda-steam-egitimi/ bağlantısından alınmıştır.

Turiman, P., Omar, J., Daud, A., & Osman, K. (2012). Fostering the 21st-century skills through scientific literacy and science process skills. Procedia-Social and Behavioral Sciences, 59(1), 110-116.

Wilmarth, S. (2010). Five socio-technology trends that change everything in learning and teaching. İçinde H. Hayes-Jacobs (Ed.), Curriculum 21: Essential education for a changing world (ss. 80-96). Association for Supervision and Curriculum Development.

EDUSIMSTEAM İHTİYAÇ ANALİZİ RAPORU

MEB Yenilik ve Eğitim Teknolojiler Genel Müdürlüğü’nün koordinatör olduğu EDUSIMSTEAM projesi kapsamında öğretmenlerin STEAM eğitimi üzerine ihtiyaçlarının yer aldığı rapor hazırlanmıştır. Bu raporun temel amacı, proje boyunca uygulanacak eğitim politikaları hakkında pedagojik referans sağlamaktır. Türkiye, Hollanda, İrlanda, Litvanya, Portekiz ve İspanya’dan öğretmenlerin görüşlerinin yer aldığı rapora aşağıdaki bağlantıdan erişebilirsiniz.

Rapora erişim: Edusimsteam needs analysis report

Proje Ekibinde Yer Almak İster misiniz?

Millî Eğitim Bakanlığı Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü bünyesinde tam zamanlı görevlendirilerek proje ekibinde yer almak ister misiniz? Başvuruda bulunmak isteyen değerli öğretmenlerimizin aranan nitelikleri ve iş tanımı doğrultusunda özgeçmişlerini ve niyet mektuplarını fclturkiye@gmail.com adresine göndermeleri gereklidir. Görevlendirme MEB Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğüne yapılacak olup görev yeri Ankara olacaktır.

Başvuru

Başvuruda bulunmak isteyen öğretmenlerimizin fclturkiye@gmail.com adresine özgeçmişlerini, niyet mektuplarını ve destekleyici belgelerini 27 Kasım 2020 tarihine göre göndermeleri gerekmektedir. Uygunluk kriterini sağlayan öğretmenlerimizle 30 Kasım- 4 Aralık 2020 tarihinde görüşmeler gerçekleşecektir.

Aranan Nitelikler 

 • MEB’e bağlı kurumlarda kadrolu aktif görevde olan
 • İleri düzeyde İngilizce yeterliliği olan
 • AB projelerinin yürütülmesinde deneyimli
 • Ekip çalışmasına yatkın
 • İnsan ilişkilerinde güçlü, planlama ve zaman yönetimi konusunda becerikli
 • MS Office ve proje yönetim araçlarına hâkim
 • Dokümantasyon ve planlama yeteneği yüksek
 • Enerjisi yüksek ve parçası olduğu ekibinde enerjisini yükseltebilecek
 • Yaratıcı, araştırmacı, detaycı ve dijital teknolojiler alanındaki yenilikleri takip eden
 • Yoğun iş temposuna uyun sağlayacak

Görev Tanımı

 • AB projelerinin planlama, dokümantasyon, sunum, raporlama çalışmalarının yapılması
 • Resmi yazışmaların yapılması ve resmî kurumlarla iletişim sağlanması
 • Proje faaliyetlerinin sürdürülebilirliğinin sağlanması ve eylem planlarının uygulanması
 • Proje çıktılarının geliştirilmesi ve proje zaman çizelgesine göre takibinin sağlanması
 • Proje çıktılarının yaygınlaştırılması ve uygulanması
 • Ulusal ve uluslararası çalışmaların raporlanması
 • Projenin teknik dokümantasyonlarının oluşturulması
 • Projenin geliştirme, test ve uygulama aşamalarının takibi
 • Proje çıktılarının görsel tasarımlarının ve infografiklerinin geliştirilmesi

Hibrit Eğitim Modelinde Aktif Öğrenme

Future Classroom Lab (FCL) Öğrenme Topluluğu ile Novigado projesi iş birliği içinde oluşturulan çevrimiçi eğitime davetlisiniz.

Pandemiyle nedeniyle okulların kapanması, öğretmenlerin uzaktan eğitimi koşulsuz olarak kabul etmesiyle sonuçlandı. Şimdi okulların yeniden açılması ile hem yüzyüze eğitimi hem de uzaktan eğitimi bir arada yürüttükleri hibrit eğitim modeliyle tanıştılar. Peki eğitimciler olarak buna nasıl hazırlanabiliriz?

Hibrit eğitim modelinde aktif öğrenmeyi nasıl destekleriz?

Öğrencileri hem senkron hem de asenkron olarak uzaktan eğitimde yer almalarını nasıl motive edebiliriz?

Hepimiz eğitim öğretim sürecinde nitelikli çalışmaları destekliyoruz ve öğretmenlerin de bu aşamada birbirlerini desteklemesi ve en iyi uygulamaları paylaşması önem taşıyor. Bu çevrimiçi eğitimde yer alacak FCL Öğrenme Topluluğunun katılımcıları, mevcut zorlukların üstesinden gelmek için iyi uygulamaları ve çözümleri bu çevrimiçi eğitimde keşfedecekler.

Etkinlik 26-29 Ekim 2020 tarihleri ​​arasında senkron ve asenkron oturumlarda gerçekleşecektir.

Toplamda 4 saat sürmesi planlanan bu eğitim sonrasında katılımcılara sertifika verilecektir.

Gündem

 • Pazartesi 26.10.2020 Saat: 19.00 – Canlı açılış oturumu (video konferans). Geleceğin sınıfına dair fikirleri hibrit eğitim modeline dönüştürme
 • 27.10 Salı. – Çarşamba 28.10.2020 (tüm gün): Tartışma ve paylaşım için asenkron oturum
 • Perşembe 29.10.2020 Saat: 19.00: Canlı kapanış oturumu (video konferans). Son açıklama ve tartışmalar

Kayıt

Etkinliğe katılım için kayıt gereklidir, lütfen buradan kayıt yaptırınız. Katılım bağlantısı ve etkinlikle ilgili bilgiler, katılımcı kaydı yaptıranlara e-posta ile gönderilecektir.