Geliştirme (Develop) Alanı

Geliştirme alanı informal öğrenme ve kendini yansıtma (self-reflection) için bir alandır. Öğrenci çalışmasını bağımsız olarak kendi hızında yapabilir. Ayrıca öğrenciler okulda ve evde formal sınıf düzenlemelerinin dışında kendi ilgi alanlarına yoğunlaşarak informal öğrenmeler gerçekleştirebilir. Öz yönelimli öğrenmeyi güçlendirecek yollar sunarak okul, öğrenenlerin kendini yansıtma ve üst bilişsel becerilerini destekler. Okul informal öğrenmeyi tanımlayarak ve doğrulayarak öğrencileri hayat boyu öğrenmeye yönelik teşvik eder.

Geliştirme için anahtar noktalar:

 • İnformal öğrenme çevresine izin vermek: Okuldaki informal öğrenme alanı rahat ve izlenmeyen bir alan olması ile daha fazla ev ortamına benzeyen bir alan olabilmektedir.
 • Motivasyonun ve kendini ifade etmenin desteklenmesi: Öğretmenler kişiselleştirilmiş öğrenmeyi desteklerler. Öğrenciler ayrıca kendi kişisel portfolyolarını geliştirirler.
 • Kişisel öğrenme cihazlarını kullanma: Kişisel öğrenme cihazları, netbooklar ve tabletler gibi online kaynaklara ve sanal öğrenme ortamlarına evde ve okulda erişim imkanı sunar.
 • İnformal öğrenmeyi tanımlama yollarını benimsemek: Öğrenme günlükleri ve portfolyolar informal öğrenmenin izlerin takip etmek için kullanılabilir.
 • Ters düz edilmiş (flipped) sınıf: Öğrenciler evlerinde iyi yapılandırılmış bağımsız öğrenmeler gerçekleştirir. Öğretmen sınıf içindeki zamanını proje çalışmalarına ve işbirliğine ayırır.
 • Oyun ile öğrenme: Okul esnasındaki aralarda ve okul sonrası zamanlarda öğrenciler için eğitsel oyunlar sağlanır.

Faydalı araçlar:

 • İnformal malzemeler
 • Çalışma köşeleri
 • Taşınabilir cihazlar
 • Ses cihazları ve kulaklıklar
 • Kitaplar ve e-kitaplar
 • Oyunlar (analog ve dijital)