Etkileşim (Interact) Alanı

FCL küçük bir alana sahiptir ve burada geleneksel bir sınıfta öğretmenlerin teknoloji kullanarak öğrencilerin katılımını ve etkileşimini nasıl arttırabilecekleri örneklendirilir. Future Classroom Lab’de öğretmenler öğrenci katılımını ve etkileşimini arttırmak için teknolojiyi kullanırlar. Geleneksel öğrenme ortamlarında tüm öğrencilerin aktif olarak katılımının sağlanması aşılması gereken bir zorluktur. Çözümler tabletler ve akıllı telefonlar gibi bireysel cihazlarla, interaktif beyaz tahta ve interaktif öğrenme içerikleri arasında değişiklik gösterir. Etkileşim alanı öğrenmede hem öğrencilerin hem de öğretmenlerin aktif katılımlarını gerektirir.

Etkileşim için anahtar noktalar:

  • Fiziksel alanın yeniden düzenlenmesi: Satır düzeninden oluşan geleneksel sınıf paradigmasını kırmak için öğrenciler değişik oturma düzenler deneyebilir. (örneğin at nalı şeklinde veya küçük gruplar halinde)
  • Aktif öğrenenler için seyirciler: ICT öğrencilerin aktif olmaları için, kendi öğrenme stillerini destekleyici farklı yollar ile fırsatlar sunmaktadır.
  • Sınıf motivasyonu için 1:1 computing: 1:1 computing netbooklar, tabletler veya akıllı telefonlar ile sağlanabilir. Bu daha fazla kişiselleştirilmiş öğrenme, öğrenci motivasyonunda artış sağlar.
  • Denetimden iletişime: Birçok yazılım, sınıf yönetiminin yanı sıra öğrencilerin kendi cihazları üzerinden artık yeni işbirliği ve iletişim işlemlerine izin vermektedir.

Faydalı araçlar:

  • İnteraktif tahta
  • Öğrenme yanıt sistemleri ve cihazlar
  • Mobil öğrenme cihazları
  • IWB için OER içerik
  • Sınıf yönetim sistemler