NOVIGADO Pilot Okullar için Kapasite Geliştirme Programı Açılış Toplantısı

Genel Müdürlüğümüzün proje ortağı olarak yer aldığı Novigado Projesi kapsamında, 23 Haziran 2021 tarihinde  Novigado Pilot Okullar için Kapasite Geliştirme Programı Açılış Toplantısı çevrimiçi olarak düzenlenmiştir. Açılış toplantısına MEB Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürü Sayın Anıl Yılmaz, Eğitim Teknolojileri Geliştirme ve Projeler Daire Başkanı Sayın Mustafa Hakan Bücük, Novigado projesi Türkiye ekibi ile Adana, Ankara, Antalya, Diyarbakır, Erzincan, Mersin ve Şanlıurfa illerinden pilot uygulamada ülkemizi temsil edecek  6 pilot okul ve toplamda 42 öğretmen katılım sağlamıştır. Katılımcı pilot okulların listesi aşağıda belirtilmiştir:

– Adana Seyhan Yavuz Selim Ortaokulu,

– Ankara Pursaklar Feride Bekçioğlu Ortaokulu,

– Diyarbakır Bağlar Nuri Zekiye Has Ortaokulu,

– Erzincan Cumhuriyet Ortaokulu,

– Mersin Silifke TOKİ Ortaokulu,

– Şanlıurfa Kırkmağara Ortaokulu

Bu pilot okulların 3 tanesi aktif öğrenme pedagojisini ve yenilikçi öğrenme alanlarını etkin kullanan okullardan seçilmiş olup 3 pilot okul ise aktif öğrenme üzerine kendini geliştirmek isteyen okullardan seçilerek karşılaştırmalı bir pilot çalışma uygulaması ve analizi yapılması hedeflenmiştir.

Toplantı kapsamında Novigado projesi, Novigado Genel Koordinatörü Sümeyye Hatice Eral tarafından tanıtılmıştır. Proje kapsamında gerçekleşecek pilot uygulama süreci ise proje teknik koordinatörü Dr.Tunç Erdal Akdur tarafından tanıtılmıştır. Kapasite geliştirme programına yönelik çalışmalar Kapasite Geliştirme Programı Sorumlusu Büşra Söylemez tarafından gerçekleştirilerek senaryo geliştirme aracı ise Pedagoji ve Uygulama Sorumlusu Ceyda Özdemir tarafından aktarılmıştır.

Pilot uygulamanın ülkemizde nitelikli bir şekilde sürdürülmesine önemli düzeyde katkı sağlayacak bu okullarımıza katılımlarından dolayı teşekkür ederiz.

Novigado Pilot Okulları Açılış Toplantısı Hatıra Fotoğrafı

Kapasite Geliştirme Programı

Projede kapasite geliştirme programında yer alan pilot okullar için farklı öğrenme ortamlarında aktif öğrenme ilkelerini uygulamasına yardımcı olacak bir eğitim programı geliştirmek ve öğretmenlere mevcut öğrenme ortamlarını denetlemek ve kaynakları etkin biçimde kullanarak uyarlama konusunda yol göstermek amaçlanmaktadır. Bu doğrultuda Avrupa ölçeğinde belirlenen pilot okullarda aktif öğrenme yaklaşımıyla teknoloji entegrasyonu için okulların kapasitelerini geliştirmek üzere öğretmenlere rehberlik edilecek ve eğitim verilecektir. Eylül ayında ise bir çalıştay düzenlenecek olup ardından Ekim-Aralık aylarında bu okullarda aktif öğrenmeye yönelik kapasite geliştirme çalışmaları uygulanacaktır.

Novigado Projesi Hakkında

Genel Müdürlüğümüzün paydaş olarak yer aldığı Erasmus + programı kapsamında yürütülen NOVIGADO (Active Learning and Innovative Teaching in Flexible Learning Spaces) Projesinin genel hedefi, okulların ve ilgili paydaşların klasik, öğretmen merkezli sınıftan, yenilikçi öğrenme ortamlarının ve bilgi-iletişim teknolojilerinin yardımıyla aktif öğrenmeyi teşvik eden öğretim uygulamalarına geçmesini desteklemektir. Bu çerçevede proje European Schoolnet ile birlikte Fransa, Polonya ve Portekiz’den Eğitim Bakanlıkları, araştırma kurumları ve eğitim merkezleri ortaklığıyla sürdürülmektedir. Proje hakkında daha fazla bilgi için tıklayınız.