NOVİGADO PROJESİNİN İLK ÇIKTISI “AKTİF ÖĞRENME REFERANS ÇERÇEVESİ” YAYIMLANDI

Genel Müdürlüğümüzün ortak olduğu KA201 Novigado projesi faaliyetlerini etkin bir şekilde sürdürmektedir. Projenin ana hedefi, COVID-19 sürecinde ve sonrasında başarı için ihtiyaç duyulan öğrencilerin temel yeterliklerini ve çapraz becerilerini geliştirmektir. Bu amaçla, projenin ilk çıktısı olan Aktif Öğrenme Referans Çerçevesi, esnek öğrenme alanlarında aktif öğrenmenin temel unsurlarını, tekniklerini ve kriterlerini tanımlamakta ve Novigado projesinin kavramsal çerçevesini oluşturmaktadır. Aktif Öğrenme Referans Çerçevesi‘nin tam metnine bağlantıdan ulaşabilirsiniz:

İngilizce yönetici özeti için tıklayınız.

Türkçe yönetici özeti için tıklayınız.

Novigado projesinin faaliyetlerinin yakından takip etmek için bağlantıdan web sayfalarını inceleyebilirsiniz:

https://fcl.eun.org/novigado-blog

https://www.facebook.com/groups/Novigado

 

(Görsel https://lynchburgbusinessmag.com/do-you-have-a-learning-culture/ bağlantısından alınmıştır).