ADIM ADIM FCL

  1. Okulunuzda bir FCL kurmayı gerçekten isteyin ve kararlı olun. Eğitimdeki tüm paydaşları (öğrenci – öğretmen – okul idarecileri – veliler) bu sürece dahil etmeniz oldukça önemlidir.

Okulunuzda bir Future Classroom Lab kurmak için ilk adım, her değişim ve dönüşüm hikayesi için de geçerli olduğu gibi “istemek”tir. Öyle ki, bir değişim ve dönüşüm yapmak çok kısa sürede ya da her zaman kolayca halledilebilecek bir durum değildir. Dolayısıyla çıkacağınız bu yolda karşınıza çıkan her engellerle mücadele edebilmeniz, vazgeçmek yerine çözümler üretebilmeniz için motivasyonunuzun yüksek olması ve kararlı olmanız başlangıç için en önemli adımdır. Yapacağınız çalışmayı gerçekten istemek ve kararlı olmanız, aynı zamanda dönüşüm çalışmasında yardım alacağınız diğer paydaşları yaptığınız çalışmada size destek sağlamaya ikna etmeniz konusunda size yardımcı olacaktır. Süreç içerisinde öğretmen, öğrenci, okul idarecileri, veli vs. gibi eğitimin tüm paydaşlarını çalışmaya dahil etmek oldukça önemlidir. Bu noktada, ilgili paydaşları dahil etmekte güçlük çekmemeniz adına bakanlığımız tarafından FCL’nin tanıtımı ve yaygınlaştırılması ve gerekli bilgilendirme ve rehberlik çalışmalarının yapılabilmesi için okullara FCL ile ilgili bilgilendirme yazısı ve FCL kılavuzları gönderilecektir. Ayrıca, elçilerimiz süreç içerisinde ilde gerekli bilgilendirmeleri ve FCL’nin yaygınlaştırılması çalışmalarını büyük bir titizlikle sürdürerek sizlere destek sağlayacaktır.

  1. FCL kurabilmek için uygun boş bir alan bulunuz. FCL’nin kurulabilmesi için gerekli alan konusunda herhangi bir sınırlama ya da kural bulunmamaktadır.

Gerekli motivasyon ve kararlılığa sahip olduğunuza emin olduğunuz anda artık atacağınız ikinci adım FCL kurabilmeniz için uygun bir alan bulmak olacaktır. FCL’nin kurulabilmesi için gerekli alan konusunda herhangi bir sınırlama ya da kural bulunmamaktadır. Yani alan için herhangi bir metrekare ölçüsü şartı yoktur. Eğer ki okullarınızda FCL için ayırabileceğiniz boş bir sınıfınız yoksa mevcut olan herhangi bir sınıfınızı FCL alanına dönüştürebilirsiniz. Ya da okul içerisinde kullanılmayan ya da atıl durumda olan depolar, herhangi bir boş alan dahi FCL için uygun bir alana dönüştürülebilir. Ayrıca, ilk etapta prefabrik yapılarla da FCL dönüşümü için gerekli alan sağlama adımlarına başlanılabilir.

  1. Öğrenme Laboratuvarı oluşturabilmek ve gerekli malzemeleri sağlayabilmek için bütçe temin ediniz.

Gerekli alanı da sağladıktan sonra üçüncü adımımız Future Classroom Lab kapsamında bir öğrenme laboratuvarı oluşturabilmek ve gerekli malzemeleri temin edebilmek için ihtiyacınız olacak olan bütçeyi sağlamak olacaktır. FCL’nin kurulmasında gerekli bütçenin tedarik edilebilmesi için okulların kendi çaba ve gayretleri büyük önem arz etmektedir. Bu noktada okullara sponsor bulmaları, kalkınma ajansından ya da belediyelerden destek almaları tavsiye edilmektedir. Ayrıca yapacakları çalışmaları çeşitli ulusal ve uluslararası programlar dahilinde projelendirerek de gerekli bütçeyi de sağlayabilirsiniz. Mesela ülkemizde okulunda FCL kurmuş olan bir okul müdürümüzün öğrenme alanının mobilyalarını temin edebilmek için bir Mesleki ve Teknik Anadolu lisesinin mobilya bölümüyle iletişime geçmesi, bu süreçte FCL kurmaya kararlı olan bir öğretmenin bütçe tedariği konusunda muhtemel tüm seçeneklere ulaşmadaki gayretine güzel bir örnektir.

  1. Sınıfınızı 6 öğrenme alanına bölünüz ve her bir alanı gerekli malzemeleri yerleştirerek dizayn ediniz.

Sınıfınızda öğrencilerinizin aktif öğrenme gerçekleştirebilecekleri, iş birlikçi, yenilikçi, sorgulamaya ve problem çözmeye odaklı esnek öğrenme ortamı oluşturduktan sonra sınfınızı 6 öğrenme alanına bölebilirsiniz. Bu 6 öğrenme alanı Üretim, Etkileşim, Sunum, Araştırma, İşbirliği ve Geliştirme alanlarından oluşmaktadır ve her bir alan öğrencilerinizin özel yeteneklerini ortaya çıkarabilmek için seçilmiştir. Bu öğrenme alanlarına ihtiyaç durumuna göre öğrencilerin rahat hareket edebileceği şekilde mobilyalar yerleştirin. Bu mobilyalar tekerlekli, parçalı olmalı ki her ders ve her öğretmen kendi kurgusunda laboratuvarı rahatlıkla düzenleyebilsin. Fakat bu öğrenme alanlarının sayısı illa ki 6 olmak zorunda değildir. Sınıfınızın boyutuna, öğrenci ihtiyaçlarına göre öğrenme alanının sayısını değiştirebilir ya da birden fazla beceriyi aynı alanda kazanmalarına yardımcı olabilirsiniz.

  1. Uygun pedagojiyi uygulayabilmek adına araç takımlarından bulunan öğrenme senaryolarıyla ilgili FCL ekibi tarafından düzenlenecek olan eğitimlere katılınız.

Bir sonraki adım, FCL yolunda uygun pedagoji sağlayabilmeniz için siz öğretmenlerin FCL öğrenme-öğretme etkinlikleri hakkında gerekli bilgi ve donanıma sahip olmasıdır. Future Classroom Lab sadece fiziksel olarak son model teknolojinin sınıflara entegre edildiği bir alan olarak kalmamalıdır. Eğer teknoloji donanımlı bir alanı gerçek bir FCL’ye dönüştürülebilmek istiyorsak uygun öğrenme alanlarının sağlanması ve yine uygun pedagojinin öğrenme-öğretme aktivitelerinizde uygulanması gerekmektedir. Bu noktada, FCL ekibi tarafından düzenlenen tanıtım toplantılarına ya da eğitimlere katılmanız oldukça önem arz etmektedir.Öğrenme alanlarında gerçekleştireceğiniz öğrenme-öğretme aktiviteleri için uygun pedagojiyi belirleyebilmeniz noktasında araç takımlarında bulunan öğrenme senaryoları sizlere yardımcı olacaktır. Yukarıda da belirttiğimiz gibi, uygun pedagojiyi sınıfınızda uygulayabilmeniz ve araç takımlarında bulunan öğrenme senaryoları hakkında bilgi edinmek için FCL ekibi tarafından düzenlenecek olan eğitimlere katılmanız oldukça önemlidir.

  1. Web sitemizi takipte kalınız.

Süreç boyunca bilgi edinmek, yapılan iyi uygulama örneklerinden haberdar olmak, sıkça sorulan sorulara cevap bulabilmek, gerekli klavuzlara ve FCL kapsamında düzenlenen tüm webinar kayıtlarına ulaşabilmek için web sitemizi takipte kalınız. ( fclturkiye.eba.gov.tr)

  1. Yaptığınız tüm çalışmalar sonucunda kurduğunuz FCL ile ülkemizin FCL ailesi ağına dahil olunuz.

Yaptığınız tüm bu çalışmalar sonucunda okulunuzda oluşturduğunuz Future Classroom Lab ile siz de artık FCL ailesinin bir üyesi olabilirsiniz. Ülkemizde önümüzdeki günlerde okullarında FCL kuran tüm öğretmenlerimizle birlikte oluşturacağımız bir FCL Ağı her okulun birbirinden haberdar olması, iletişim halinde ve birbirlerine destek olmalarını sağlayacaktır.