Genel Müdürlüğümüzce Yürütülen Projeler Kapsamında Matematik Seferberliğine Verilebilecek Destekler ve Diğer Belgeler

Bakanlığımızın Matematik Seferberliğine yönelik olarak, Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü bünyesinde yürütülmekte olan eTwinning, Scientix, FCL, Design FILS, NOVIGADO ve EDUSIMSTEAM projeleri kapsamında yeni eğitim öğretim yılı içerisinde sunulabilecek katkılar ve Sn. Petek AŞKAR tarafından istenen diğer belgeler aşağıda dikkatlerinize sunulmaktadır:

Millî Eğitim Bakanlığı | Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü – 2022