Matematik Seferberliği Kapsamında Hazırlanan Yayınlar

Bakanlığımızın Matematik Seferberliğine yönelik olarak, Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü bünyesinde yürütülmekte olan eTwinning, Scientix, FCL, DesignFILS, Novigado ve Edusimsteam projeleri kapsamında hazırlanan yayınlar şu şekildedir:


Proje Adı Yayın Adı Doküman İndir
SCIENTIX Projesi Geometri ve Matematik Eğitiminde STEM Çalışmaları Rehberi İndir
FCL Projesi Geleceğin Sınıfında Aktif Öğrenme Pedagojisine Dayalı Matematik Öğretimi Rehberi İndir
FCL Projesi Geleceğin Sınıfı ve Matematik Öğretimi El Kitabı İndir
EDUSIMSTEAM Projesi EDUSIMSTEAM Projesi Matematik Seferberliği STEM Eğitimi Senaryoları İndir
NOVIGADO Projesi Yenilikçi Öğrenme Alanlarında Matematik Uygulamaları Rehberi İndir
NOVIGADO Projesi
Yenilikçi Öğrenme Alanlarında Aktif Öğrenme ile Matematik Eğitimi Senaryoları
İndir
eTwinning Faaliyeti eTwinning Projesi Matematik Seferberliği Raporu İndir

Millî Eğitim Bakanlığı | Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü – 2022