FCL Nedir?

Future Classroom Lab (FCL) projesinde, Brüksel’deki Avrupa Okul Ağı tarafından desteklenen çalışmaları temel alan pek çok gelişme gerçekleştirilmektedir. Future Classroom Lab öğrenmeye ve öğretmeye 21. Yüzyıl becerilerini dahil ederek eğitimde değişen stilleri desteklemek ve geleneksel dersliklerin ve diğer öğrenme alanlarının yeniden düzenlenmesini sağlamak için oluşturulmuştur. Bilgi ve İletişim Teknolojilerinin okullara entegre edildiği bir “Yaşayan Laboratuvar” olarak tasarlanmıştır. Ayrıca fiziksel alanların, kaynakların, öğrenci ve öğretmenlerin değişen rollerinin ve farklı öğrenme stillerinin gelişimini desteklemektedir.Future Classroom Lab 6 farklı öğrenme alanından oluşmaktadır, bunlar Üretim, Etkileşim, Sunum, Araştırma, İş Birliği ve Geliştirme alanlarıdır. Her bir alan öğrenme ve öğretmede özel öneme sahip olan alanları vurgulamaktadır. Avrupa Okul Ağı tarafından Brüksel’de kurulan orijinal FCL mekanı birçok ülkeye ilham kaynağı olmuştur. Diğer ülkelerde kurulan Geleceğin Sınıfları veya mekanları orijinal alanın sahip olduğu donanımların hepsine sahip olmak zorunda değildir. Aslında tüm öğrenme laboratuvarları kurucularına, adapte edilen yerel bağlama ve yerel ihtiyaçlara göre sunulan teknolojiler ile oluşturulmaktadır. Ancak FCL’nin temel fikri olan Geleceğin Sınıflarında öğrenme alanları, pedagoji ve teknoloji entegrasyonu 3 ana bileşen olarak kurulan pek çok FCL’de mevcuttur.

FCL’de bulunan esnek öğrenme alanlarının öğrenciler için çok büyük faydası vardır. Öğrenciler, teknolojinin sadece bir mekanda olmasından ya da sadece belirli zaman dilimlerinde teknolojiye erişmekten ziyade, gün içinde teknolojiye daha fazla erişim imkanı elde etmektedir. Derslerde işbirliğinde bulunmaya ve farklı düşünceleri ele almaya yönelik daha fazla fırsata sahip olurlar. Böylelikle, öğrenciler akranlarıyla beraber ya da akran öğrenmesi gerçekleştirebilirler. Öğrenciler, kendi öğrenmelerinde aktif bir role sahiptir. Örneğin, bir öğrenci sınıfın farklı yerlerinde belirli bir zaman sınırı içinde belirli görevleri gerçekleştirebilirler. Öğrenciler, yapacakları etkinliklerin sırası ile ilgili kendi başlarına karar verebilir ve bu durum öğrencilerin daha bağımsız öğrenmelerine yardımcı olur. Ve en önemlisi de öğrenciler yeni öğrenme alanlarını sever ve okulda zaman geçirmekten mutluluk duyar. Bunun sebebi esnek öğrenme alanlarının öğrencilerin rahat hareket etmesini sağlaması ve teknolojiyi günlük hayatlarında da olduğu gibi etkin kullanmaları ile okulda da öğrenme gerçekleştirmeleridir.

FCL’de bulunan esnek öğrenme alanlarının aynı zamanda öğretmenler için de pek çok faydası bulunmaktadır. Okul çalışma şekillerinin paylaşılmasına yönelik şeffaf bir yaklaşım benimsediği için öğretmenlerin farklı pedagojileri keşfetmesi mümkün olur. Öğretmenler, bireysel ihtiyaçlarına göre öğrencileri gruplandırabilirler. Öğrenciler gruplar halindeyken fikirleri tartışmak için daha fazla fırsata sahip olduğundan öğretmen bireysel olarak her bir öğrenciyi daha yakından tanıyabilir. Öğretmenler, öğrencileri ders içindeki farklı görevlere katılmaları konusunda teşvik edebilir.

FCL, aynı zamanda tüm dünya ülkeleri için bir zorunluluk haline gelen STEM Eğitimini de desteklemekte ve uygun alan sunmaktadır. Projeye ve probleme dayalı yaklaşımla birlikte öğrenciler, gerçek dünya problemlerini düşünür, sorular sorar ve bu problemleri çözmek için araştırma yaparak öğrenir.Öğrenciler arkadaşlarıyla veya öğretmenleriyle birlikte iş birliği içinde yardımlaşarak, ortak zihinsel çalışmalara dahil olarak ders konularını öğrenir. Ders konularını öğretim ve öğrenme süreçleri, öğrencilerin kişisel ilgi, hedef ve öğrenme ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde belirlenir. Ders konularının öğrenimi, disiplinler arası yaklaşımla birden fazla ders konusu içeriğinin ve becerilerinin bir araya getirilmesiyle gerçekleşir. Öğretim etkinlikleri, öğrencilerin farklı öğrenme tarzlarına, kabiliyetlerine ve hazır olma durumlarına ve seviyelerine göre tasarlanır ve gerçekleştirilir. FCL’ye ait tüm bu özellikler, FCL’nin okullardaki STEM Eğitimini ne denli büyük bir boyutta desteklediğinin kanıtıdır.

FCL 2012 Haziran ayında açılmış olup, Avrupa Okul Ağı, 30 Eğitim Bakanlığı ve artan sayıda pek çok ICT sağlayıcısı tarafından finansa edilmektedir. Paydaşlar sürdürülebilir bir platform sağlamak amacıyla çalışmaktadır. Politika yapıcılar, endüstri ortakları, öğretmenler ve diğer eğitim paydaşları düzenli olarak yüz yüze eğitimler, çalıştaylar ve stratejik seminerler ile bir araya gelmektedir. Bu toplantılar Future Classroom Lab’in tasarımı için vizyon geliştirilmesi ve bu vizyonun farkındalığının nasıl arttırılması gerektiği üzerinedir.

FCL, Türkiye’nin daha önce dahil olduğu birçok Avrupa Birliği projesinin yaygınlaştırma aşamasını oluşturmaktadır. FCL, Avrupa okul ağı tarafından daha önce tamamlanmış olan İTEC, CPDLab, Living Schools Lab ve Creative Classroom Lab projelerinin çıktılarını revize ederek geliştirmektedir.

Ülkemizde FCL çalışmaları, Avrupa Okul Ağı koordinasyonunda Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü tarafından yürütülmektedir.

ÖĞRENME LABORATUVARLARI
Temelde iki tür öğrenme laboratuvarı vardır.

“Profesyonel” Öğrenme Laboratuvarı: Bu laboratuvarlar genelde geniş bir hedef kitle, güçlü yönetim (net vizyon ve organizasyon desteği dahil) ve ticari ortaklarla kuvvetli bir bağlantıya sahiptir. Bu tür bir laboratuvara örnek HITSA tarafından Estonyanın Tallin kentinde kurulan Mustikas labarotuvarı gösterilebilir.

Okul Tabanlı Öğrenme Laboratuvarı: Bu labaratuvarlar K12okullarında gömülürler ve sınırlı bir hedef kitleye (öğrenciler – öğretmenler) sahiptirler. Bu tür laboratuvara örnek Belçika Turnhout’daki Talenten Okulundaki “FC@campus Zenit” gösterilebilir.

Öte yandan alanın boyutu, teknoloji miktarı veya ticari ortak sayısı önemli değildir. Bir öğrenme laboratuvarı için önemli olan, öğretme ve öğrenmeyi yeniden düşünmeye, yenilikçi pedagojileri teşvik etmeye ve okuldaki teknolojiyi sürdürülebilir bir şekilde kullanmak için hem öğrencilerin hem öğretim elemanlarının yetkinliklerini desteklemeye yardımcı olmasıdır.
Her bir laboratuvarın sahip olduğu temel özellikler ise şunlardır:

  • İleri teknolojik ekipmanlar
  • Hareket edebilen ve esnek mobilyalar
  • Etkili iletişim ve geribildirim
  • Rahat öğretim alanı