Business-Illustration-4

YEĞİTEK Eğitim Teknolojileri Geliştirme ve Projeler Dairesi Bünyesinde Yapılmış Araştırmalar

Araştırma konuları, tüm Daire Başkanlıklarına sorularak belirtilen güncel ihtiyaçlara göre belirlenmektir. Araştırma sonuçları ilgili Başkanlıklara ve Makamlara sunulmakta, böylelikle, çalışmalarının süreçlerini iyileştirmede katkı sunulması amaçlanmaktadır. 

Millî Eğitim Bakanlığı | Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü – 2022