FCL & IRIS Connect’in Dijital Platformların Öğretmen Eğitimindeki Etkisi Webinarı

Tüm eğitimcileri, 22 Haziran saat 18’de, FCL ve IRIS Connect’in düzenlediği dijital platformların öğretmen eğitimindeki etkisine odaklanan, Tartu Üniversitesi’nden Anni Küüsvek’in webinarına davet ediyoruz. Küüsvek webinarda, IRIS Connect’in öğretmen eğitimi programlarında nasıl uygulandığını, bunun öğretmenler tarafından nasıl karşılandığını ve geri bildirim ve öğretim teknikleri üzerindeki etkilerini anlatacaktır. Erişim için: https://fcl.eun.org/news/details?articleId=6211708

Future Classroom Lab and IRIS Connect invite you to join them on 22 June, 17h CET for a webinar with a focus on the impact of digital platforms in teacher education, presented by Anni Küüsvek of the University of Tartu. The speaker will show how IRIS Connect has been implemented across their teacher education programmes, how it has been received by the teachers and the significant impact it has made on their feedback and teaching techniques.